Nieuwsbrief Mei 2018

Personenregister / stand van zaken Privacy regelgeving Vergadering Oudercommissie Kinderopvangtoeslag blijft bij belastingdienst    1. Personenregister / stand van zaken Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangegeven is per 1 maart jl. het personenregister opengesteld. Inmiddels hebben de meeste gastouders (en volwassen

Nieuwsbrief Maart 2018

Nieuwsbrief maart 2018 Invoering Personenregister Kinder-EHBO 2018 Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie Oudercommissie   Invoering Personenregister Per 1 maart jl. is het personenregister opengesteld. Inmiddels hebben de eerste gastouders (en volwassen huisgenoten) zich succesvol ingeschreven in dit register. Zoals

Nieuwsbrief november 2017

1.       Kinderopvangtoeslag 2018 verhoogd 2.       Planning Jaarafsluiting 3.       Kinder-EHBO 2018 4.       Invoering Personenregister   1.        Kinderopvangtoeslag 2018 verhoogd Goed nieuws voor de ouders: in 2018 wordt de Kinderopvangtoeslag verhoogd. Het uurtarief waarover toeslag wordt verstrekt wordt aangepast. Bij een

Nieuwsbrief maart 2017

  Inhoud Nieuwsbrief Maart 2017 1.       Evaluatie gastouderopvang met vraagouders 2.       Huisbezoeken voor jaarlijkse risico inventarisatie 3.       Gebruik campingbedjes 4.       Eindfactuur 2016 5.       Voorschotfactuur 2017 1.        Evaluatie gastouderopvang met vraagouders Jaarlijks wordt door ons de gastouderopvang geëvalueerd met de

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief november 2016 Kinderopvangtoeslag 2017 definitief verhoogd Planning Jaarafsluiting Kinder-EHBO 2017 Jaaropgaven digitaal De week tegen kindermishandeling Oudercommissie Kinderopvangtoeslag definitief 2017 verhoogd Goed nieuws voor de ouders: in 2017 wordt de Kinderopvangtoeslag verhoogd. Zowel de toeslagpercentages als het uurtarief waarover