Nieuwsbrief Mei 2018

Personenregister / stand van zaken Privacy regelgeving Vergadering Oudercommissie Kinderopvangtoeslag blijft bij belastingdienst    1. Personenregister / stand van zaken Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangegeven is per 1 maart jl. het personenregister opengesteld. Inmiddels hebben de meeste gastouders (en volwassen

Nieuwsbrief Maart 2018

Nieuwsbrief maart 2018 Invoering Personenregister Kinder-EHBO 2018 Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie Oudercommissie   Invoering Personenregister Per 1 maart jl. is het personenregister opengesteld. Inmiddels hebben de eerste gastouders (en volwassen huisgenoten) zich succesvol ingeschreven in dit register. Zoals