Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en de kinderopvang (ook gastouders en nanny’s) sluiten tot en met maandag 6 april.

Vitale beroepen

Er wordt wel opvang geboden aan kinderen van ouders die in vitale beroepen werken. Er wordt onderscheid gemaakt in de komende twee dagen en de periode die daarna tot aan 6 april nog volgt.

In de komende twee dagen mogen de gastouders en nanny’s van Friese Kleintjes  kinderen opvangen van ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen. Deze lijst is verstrekt door de Rijksoverheid. De school is in de komende twee dagen verantwoordelijk voor de kinderen van de basisschool in de ochtenduren.

Eerdere maatregelen m.b.t. de eigen gezondheid van kind(eren) zijn nog steeds van kracht.

In de komende dagen worden allerlei zaken verder uitgewerkt. Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is. Dus contracten in stand te houden en de facturen te betalen. Ook de financiële consequenties voor ouders zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt.

Wij zijn en blijven in nauw en direct overleg met de gemeentes. Zodra wij meer nieuws hebben informeren we hierover.