In overleg met de branchepartijen is de diplomalijst voor gastouderopvang uitgebreid. Op de vorige diplomalijst ontbraken enkele diploma’s die er redelijkerwijs wel op hadden moeten staan. Dat is nu dus gerepareerd.

De voortgangsrapportage van de minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer, met daarin de nieuwe diplomalijst vindt u via (deze link)

Diplomalijst gastouderopvang uitgebreid