Oude Bildtzijl, 21 maart 2012

Friese Kleintjes heeft in het eerste kwartaal van 2012 vervolgcursussen kinder-EHBO op verschillende plaatsen in Friesland georganiseerd. De Oranje Kruis-certificaten worden hiermee voor alle gastouders verlengd tot en met 1 april 2014.

Zodra de nieuwe certificaten er zijn, worden deze naar de gastouders per post toegezonden.