Hierbij willen we u informeren over een gerechtelijke uitspraak die consequenties zou kunnen hebben voor gastouders die gebruik maken van fiscale voordelen van ondernemerschap.

Wat is het geval?

Er is onlangs een rechtszaak geweest tussen een gastouder en de belastingdienst. In de betreffende zaak, was er sprake van een gastouder die belastingaangifte had gedaan als onderneemster. De belastinginspecteur was van mening dat er onvoldoende sprake was van zelfstandigheid. Om die reden zou er geen sprake zijn van ondernemerschap. In het hoger beroep over deze kwestie, oordeelde de rechter dat er inderdaad geen sprake was van ondernemerschap. Het gevolg is dat deze gastouder een forse naheffing krijgt opgelegd. De gehele uitspraak vindt u via deze link. Tegen de uitspraak is nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.

Wat betekent dit voor u?

Deze uitspraak betreft een individueel geval. Het is niet automatisch zo dat geen enkele gastouder nog fiscaal ondernemerschap zou kunnen claimen. Het heeft daarom geen directe gevolgen voor u.

Indirect kan het wel betekenen dat er door de belastingdienst kritischer gekeken zal worden naar de belastingaangiftes van zelfstandige gastouders. Zeker indien men in deze zaak niet (of niet succesvol) in cassatie gaat.

Wat adviseren wij?

Wij kunnen ons voorstellen dat dit bericht zorgen wekt bij zelfstandige gastouders. Wij adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw boekhouder/belastingadviseur. Deze kan samen met u beoordelen in hoeverre uw situatie afwijkt van deze specifieke kwestie. Op basis daarvan kunnen zij u ook adviseren over het gebruik van de bedoelde fiscale voordelen.

Fiscaal ondernemerschap gastouders onder druk