Wij ontvingen een positief signaal over de mogelijkheid om als gastouder ‘zelfstandig onderneemster’ te kunnen zijn. De rechtbank in Breda heeft in april 2017 in een specifieke zaak geoordeeld dat een gastouder gewoon onderneemster kan zijn, indien zij in voldoende mate voldoet aan de geldende voorwaarden.

Eind vorig jaar ontstond er enige onrust onder gastouders in Nederland. Dit vanwege het feit dat er een gerechtelijke uitspraak was, die negatief oordeelde over de fiscale voordelen voor zelfstandige gastouders.

Met deze nieuwe uitspraak lijkt de redelijkheid terug te keren. Wanneer gastouders kunnen aantonen dat zij voldoen aan de criteria voor zelfstandig ondernemerschap, dan hebben zij recht op de fiscale voordelen die daarmee gepaard gaan, aldus de Rechtbank Breda. Wat dit betekent voor uw specifieke situatie, kunnen wij niet beoordelen. Mocht u hierover zekerheid willen hebben, dan adviseren wij u om contact op te nemen met een belastingadviseur.

Gastouder kan onderneemster zijn