Na 6 jaar trouwe dienst hebben de leden van onze oudercommissie aangegeven dat het tijd wordt om ‘het stokje over te dragen’ aan nieuwe commissieleden.

Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden van de oudercommissie. Samen met (tenminste) twee andere commissieleden komt u enkele malen per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang te bespreken. De commissie adviseert over zaken als: het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleidsplan, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen en vaststelling of wijziging van de klachtenregeling.

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie óf wilt u meer weten? Dan kunt u dit kenbaar maken via het e-mailadres: info@friesekleintjes.nl.

Gezocht: Oudercommissie