Op 8 maart jl. waren twee inspectrices van de GGD te gast bij Friese Kleintjes om de jaarlijkse kwaliteitscontrole uit te voeren. Net als afgelopen jaar is aan 71 van de 72 te beoordelen punten voldaan. Bij de inspectie wordt bekeken in hoeverre het bureau voldoet aan de wettelijke eisen. De GGD kijkt bijvoorbeeld naar de volgende punten; zijn de dossiers op orde, functioneert de oudercommissie naar behoren, worden gast- en vraagouders goed geïnformeerd en is het betalingsverkeer goed geregeld. Het volledige inspectierapport vindt u hier: Inspectierapport GGD 2013.

GGD positief over Friese Kleintjes