Enkele duizenden ouders ontvingen in de afgelopen week een foutieve aanslag kinderopvangtoeslag 2014, vaak met forse terugvorderingen tot gevolg. Het probleem werd veroorzaakt door foutieve aanlevering van gegevens door Kinderopvangorganisaties. De ouders van Friese Kleintjes hebben geen foutieve aanslagen ontvangen.

Wat kunnen ouders doen?
De belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (BOINK), heeft nu in samenwerking met de belastingdienst een instructie opgesteld, waarin wordt uitgelegd welke stappen ouders moeten ondernemen om de terugvordering ongedaan te maken. U dient binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar te maken. Nadat de Belastingdienst uw bezwaar heeft ontvangen, krijgt u uitstel van betaling. Er is een speciaal team opgericht om deze bezwaren te behandelen. De duur van de bezwaarprocedure is nog niet bekend.

Via de site van BOINK vindt u uitgebreide instructies.

Instructie foutieve aanslag 2014