Kinderopvang aan huis
Kinderopvang bij u thuis, valt onder de ‘Regeling dienstverlening aan huis’, waarmee iemand voor maximaal drie dagen per week in dienst genomen kan worden door een particuliere opdrachtgever. Het gaat dan om werk in en om het huis van de opdrachtgever. Doordat er geen loonbelasting en premies betaald hoeven te worden, is de hulp relatief goedkoop en makkelijk voor de opdrachtgever en doet iemand werkervaring op of verdient gewoon wat bij.┬áDeze regeling geldt indien een niet-familielid opvang verleent in de woning van de vraagouder.

Welk werk?
Het kan gaan om klussen in en om het huis, waaronder ook oppassen.

Goede afspraken maken
Iedereen kan zonder administratieve rompslomp gemakkelijk hulp inhuren voor huishoudelijke klussen. De opdrachtgever hoeft nergens op te geven dat iemand voor hem werkt. Wel kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dat is het geval als de opdrachtgever aangeeft welk werk gedaan moet worden en bijvoorbeeld hoe dit werk gedaan moet worden. Er bestaat dan een gezagsverhouding. De opdrachtgever is dan werkgever waarvoor het werk persoonlijk moet worden gedaan.

U spreekt samen een uurprijs af, ten minste het wettelijk minimumloon. Ook is er recht doorbetaling gedurende vier weken vakantie. Bij ziekte wordt het loon zes weken doorbetaald (tenminste 70%, maar minimaal het minimumloon dat geldt). Het is altijd verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen, om misverstanden te voorkomen.

Wat betekent dit voor belastingen en toeslagen?
Als iemand inkomsten heeft moet daarvan aangifte worden gedaan bij de belastingdienst. Of en hoeveel belasting er betaald moet worden, is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Meer informatie over aangifte inkomstenbelasting doen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Werknemersverzekeringen
Doordat er geen loonbelasting en premies betaald hoeven te worden, bent u niet verzekerd voor de sociale verzekeringen. Er is dus geen recht op een uitkering bij ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Wel kan een vrijwillige verzekering worden afgesloten voor de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Het UWV kan u hierover meer vertellen. Meer is te vinden op de website van het UWV.