Minister Kamp van sociale zaken en werkgelegenheid stuurde vandaag een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn visie op de verschillende kindregelingen uiteenzet en maatregelen aankondigt. Ook de kinderopvangsector ontkomt niet aan de bezuinigingsplannen.

Kosten kinderopvang verdrievoudigd
De overheidsuitgaven voor kinderopvang zijn de laatste jaren verdrievoudigd, van 1 miljard euro in 2005 naar ruim 3 miljard euro in 2010. Uitgangspunt was in eerste instantie dat een derde van de kosten door overheid, een derde door werkgevers en een derde door ouders zou worden betaald. Ouders betaalden in 2010 echter gemiddeld minder dan een vierde. Het kabinet wil meer evenwicht brengen in deze verdeling. De maatregelen leiden er toe dat de bijdrage van de overheid en werkgevers samen daalt van 78 procent in 2010 naar 66 procent in 2015. Die van de ouders stijgt van 22 procent in 2010 naar 34 procent in 2015.

Maatregelen

Om dit te bereiken neemt het kabinet verschillende maatregelen:
• De ouderbijdrage wordt voor alle kinderen verhoogd met 16,25%.
• Er komt een vaste bijdrage voor iedereen, ongeacht het inkomen, van ongeveer 15 euro per maand.
• De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren.
• De toeslag voor het tweede en volgende kind wordt voor de hoogste inkomens versneld afgebouwd en komt voor de hoogste inkomens uit op 58,2 procent. Voor de hoogste inkomens is de kinderopvangtoeslag voor deze kinderen nu ruim 82%.
• De maximum uurtarieven worden in 2012 niet geïndexeerd. Het uurtarief voor gastouderopvang blijft derhalve € 5,09.
• De hoogste inkomens, vanaf een gezamenlijk inkomen van ongeveer 130.000 euro ontvangen vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind.

Het totaal van de bezuinigingen op de kinderopvang bedraagt 774 miljoen euro.

De volledige brief van Minister Kamp vindt u via deze link: Kinderopvangtoeslag vanaf 2012.

Kinderopvang wordt duurder