Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen aan gastouderbureau Friese Kleintjes, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aan welke eisen moeten gastouders voldoen?
Wie geregistreerd gastouder wil worden, moet gediplomeerd zijn. Concreet heeft een gastouder een diploma kinder-EHBO nodig en een diploma minimaal op niveau MBO-2-Helpende Zorg en Welzijn. Hier vindt u de volledige Diplomalijst Gastouders 2015. Daarnaast heeft elke gastouder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit laatste geldt ook voor volwassen huisgenoten van de gastouder. Alle gastouders van Friese Kleintjes zijn volledig gediplomeerd en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag.

Hoe behaal ik het benodigde diploma kinder-EHBO?
Het diploma kinder-EHBO kunt u behalen via erkende EHBO-opleiders. Wij hebben goede ervaringen met www.livis.nl.

Hoe kom ik aan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
Friese Kleintjes verstrekt een deels ingevuld aanvraagformulier. De gastouder vult hierop haar eigen NAW-gegevens in en levert het aanvraagformulier in bij de eigen gemeente. Binnen enkele weken krijgt de gastouder de VOG thuisgestuurd.

Moet ik verzekerd zijn als gastouder?
Ja, als gastouder bent u beroepsmatig aan het werk. Eventuele schade die door uw doen of nalaten ontstaat, valt daardoor niet onder uw reguliere Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren (AVP). Friese Kleintjes heeft voor haar gastouders een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierop kan, ingeval van schade, een beroep worden gedaan, indien de eigen particuliere verzekering van de ouder of gastouder, geen soelaas biedt.

Wat kost het (be)halen van diploma’s en VOG?
Kinder-EHBO: circa 90 euro (dit wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars. Vraag uw verzekeraar wat zij bijdragen.)
VOG: circa 42 euro
Inschrijven Personenregister: EUR 12,00 per persoon
Bovenstaande bedragen zijn een indicatie. Deze investeringen in uw opleiding als gastouder komen in aanmerking voor aftrek bij de inkomstenbelasting.

Hoe verloopt de betalingen aan de gastouder?
Het is wettelijk verplicht dat de betalingen via het gastouderbureau verlopen. Friese Kleintjes heeft hiervoor bij de Rabobank een tussenrekening. Deze rekening wordt alleen gebruikt voor het incasseren en uitbetalen van de gastoudervergoedingen. De vraagouder ontvangt rond de 20ste van iedere maand kinderopvangtoeslag (dit wordt een maand vooruitbetaald). Friese Kleintjes incasseert rond de 26ste van de maand de gastoudervergoeding. De gastouder wordt altijd binnen 5 dagen uitbetaald.

Wat is kinderopvangtoeslag?
De overheid ondersteunt financieel de kosten van geregistreerde kinderopvang, zoals gastouderopvang. De vraagouder betaalt de gastouder en ontvangt een deel van de kosten terug van de overheid; deze tegemoetkoming is de kinderopvangtoeslag.

Vindt er een onafhankelijke inspectie plaats bij Friese Kleintjes?
Jazeker, ieder jaar wordt Friese Kleintjes geïnspecteerd door de GGD. De GGD beoordeelt of Friese Kleintjes voldoet aan de wettelijke eisen voor gastouderbureau’s. Wij publiceren de inspectierapporten integraal op onze site.

Wordt de opvang ook met de vraagouder geëvalueerd?
Ja, ieder jaar vragen wij de mening van onze vraagouders over de kwaliteit van de gastouders. Wij zijn er trots op dat de tevredenheid over het algemeen zeer groot is.

Stelt de overheid voorwaarden aan de oppas-subsidie?
Iedereen is gebaat bij kwalitatief goede kinderopvang. Het spreekt dan ook voor zich dat er aan de oppas-subsidie voorwaarden verbonden zijn. Zo moet de oppas zich als gastouder registreren bij een erkend gastouderbureau en moet er een veilige en kindvriendelijke oppasomgeving gegarandeerd worden. Daarnaast moet de oppas beschikken over bepaalde basiskennis, zoals EHBO aan kinderen.

Wat is het LRKP-nummer?
Sinds 2011 dient elke geregistreerde gastouder in het Landelijke Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden opgenomen. Elke gastouder heeft hierdoor een uniek registratienummer LRKP-nummer.

Wie hebben dit LRKP-nummer nodig?
Alle gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit nummer is van belang voor de vraagouders wanneer zij via www.toeslagen.nl de kinderopvangtoeslag aanvragen. Bij deze aanvraag dient het LRKP-nummer van de gastouder te worden opgegeven.

Waarvoor is de bureauvergoeding aan Friese Kleintjes?
De bureauvergoeding aan Friese Kleintjes is een vast bedrag per maand. De bureauvergoeding is de vergoeding voor de werkzaamheden die Friese Kleintjes als gastouderbureau verricht. Hierbij valt te denken aan:

• het laten opnemen in het landelijk register van gastouders;
• bemiddelen tussen vraagouders en gastouders;
• het verzorgen van het maandelijkse betalingsverkeer tussen de ouders en de gastouder;
• contacten onderhouden met de GGD en de belastingdienst;
• het verzorgen van de jaaropgaven, voor zowel de gastouder als de ouders;
• tweemaal per jaar een huisbezoek aan de gastouder;
• organiseren EHBO-herhalingscursus van A tot Z: alles in eigen hand, zelf contact met Oranje Kruis, zelf contact met docent, bewust kleine groepjes (< 14 personen) en hierdoor zeer persoonlijk. Dit wordt zeer gewaardeerd door onze gastouders;
• jaarlijkse evaluatie met de vraagouders;
• aanpassen voorschotfacturen en toezien op correcte naleving hiervan;
• detailadministratie aanleveren voor belastingdienst (per kind specificeren of het om dagopvang gaat, buitenschoolse opvang, welke periode, hoeveel uur etc);
• documenteren stukken;
• telefonisch bereikbaarheid, dagelijks van 9.00 uur tot 21.00 uur;
• indien gewenst: het zoeken naar een vervangende gastouder.