1.       EHBO herhalingscursussen / certificaat
2.       Kinderopvangtoeslag / terugwerkende kracht
3.       Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie
4.       Friese Kleintjes opnieuw klachtenvrij

1.          EHBO herhalingscursussen / certificaat

In het afgelopen kwartaal hebben wij de herhalingscursussen kinder-EHBO voor onze gastouders georganiseerd. We zijn zeer tevreden over de vele positieve reacties die we hierover – mede dankzij de inzet van de EHBO-instructeurs –  mochten ontvangen! De gastouders van wie het huidige certificaat geldig was tot 1 april 2014, ontvangen de komende tijd (wij hopen uiterlijk eind mei) per post het verlengingscertificaat. Let op: de gastouders van wie het diploma geldig is tot 1 oktober 2014, ontvangen het verlengingscertificaat later dit jaar.

2.        Kinderopvangtoeslag / terugwerkende kracht

Door een wijziging in de regelgeving is de kinderopvangtoeslag nog slechts met 3 maanden terugwerkende kracht aan te vragen. Voorbeeld: stel dat de gastouderopvang ingaat op 1 april 2014. Ouders moeten dan vóór 1 juli 2014 de kinderopvangtoeslag aangevraagd hebben om vanaf 1 april 2014 in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag. Uiteraard geldt dit alleen voor ouders die voor de eerste keer kinderopvangtoeslag aanvragen. De ouders die reeds kinderopvangtoeslag ontvangen (bijvoorbeeld vanaf 2013), blijven automatisch kinderopvangtoeslag ontvangen over 2014. Dit hoeft niet elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.

3.        Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie

In de maanden april en mei van dit jaar staan de jaarlijkse huisbezoeken voor de risico inventarisaties gepland. Friese Kleintjes maakt hiervoor een afspraak met uw gastouder in de woning waar de opvang plaats vindt.  Aan de hand van een checklist worden de risico’s in en rond de woning geïnventariseerd. De gastouder ontvangt aan het einde van het bezoek een kopie van deze risico inventarisatie.

4.        Friese Kleintjes opnieuw klachtenvrij

Zoals u weet is Friese Kleintjes aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, waar gast- en vraagouders terecht kunnen met eventuele klachten over ons bureau. Met gepaste trots kunnen wij u meedelen dat er – net als in de voorgaande zeven jaren – ook in 2013 geen officiële klachten zijn ingediend. Wij streven ernaar om u een dusdanige service te bieden, dat wij onze klachtenvrije status ook in 2014 behouden.

Nieuwsbrief april 2014