Nieuwsbrief april 2015

1. Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie
2. Oudercommissie
3. Friese Kleintjes klachtenvrij

1. Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie
In de maanden april en mei van dit jaar staan de jaarlijkse huisbezoeken voor de risico inventarisaties gepland. Friese Kleintjes maakt hiervoor een afspraak met uw gastouder in de woning waar de opvang plaatsvindt. Aan de hand van een checklist worden de risico’s in en rond de woning geïnventariseerd. De gastouder ontvangt aan het einde van het bezoek een kopie van deze risico inventarisatie.

2. Oudercommissie
Na 6 jaar trouwe dienst hebben de leden van onze oudercommissie aangegeven dat het tijd wordt om ‘het stokje over te dragen’ aan nieuwe commissieleden.

Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden van de oudercommissie. Samen met (tenminste) twee andere commissieleden komt u enkele malen per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang te bespreken. De commissie adviseert over zaken als: het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleidsplan, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen en vaststelling of wijziging van de klachtenregeling.

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie dan kunt u dit kenbaar maken via het e-mailadres: info@friesekleintjes.nl.

3. Friese Kleintjes klachtenvrij
Zoals u weet is Friese Kleintjes aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, waar gast- en vraagouders terecht kunnen met eventuele klachten over ons bureau. Met trots delen wij u mee dat er – net als in alle voorgaande jaren – ook in 2014 geen officiële klachten zijn ingediend. Wij streven ernaar om u een dusdanige service te bieden, dat wij onze klachtenvrije status ook in 2015 behouden.

 

 

Nieuwsbrief april 2015