1. Eindfacturen 2014
2. Voorschotfactuur 2015
3. Is uw kind geboren in 2011?
4. Herhalingscursus kinder EHBO
5. Evaluatie gastouderopvang met vraagouders

1. Eindfacturen 2014
In de afgelopen maand heeft u de ´Eindfactuur – jaaropgave 2014´ ontvangen. Het is van belang dat u de gegevens op deze jaaropgaaf doorgeeft aan de belastingdienst. Vraagouders gebruiken deze bij het doorgeven van de definitieve opvanguren 2014 aan de belastingdienst via www.toeslagen.nl. Op basis van de wijziging die u doorgeeft, wordt uw toeslag definitief vastgesteld. De gastouder gebruikt deze jaaropgave voor zijn / haar aangifte inkomstenbelasting 2014.

 2. Voorschotfactuur 2015
Ook heeft u onlangs van ons de voorschotfactuur 2015 ontvangen. Daarmee kunnen de vraagouders – indien het aantal opvanguren ten opzichte van 2014 verandert – een wijziging doorgeven aan de belastingdienst. Ook dit gaat via www.toeslagen.nl.

 3. Is uw kind geboren in 2011?
Bereikt uw kind in 2015 de leeftijd van vier jaar? Dan is het van belang om via www.toeslagen.nl door te geven dat de vorm opvang verandert van ‘dagopvang’ naar ‘buitenschoolse opvang’. Als ingangsdatum kunt u de verjaardag van uw kind hanteren. Het doorgeven van deze wijziging is belangrijk omdat de belastingdienst in sommige gevallen de toeslag stopt, wanneer er ‘dagopvang’ in het systeem staat voor een kind ouder dan 4 jaar.

4. Herhalingscursus kinder EHBO
Van een beperkt aantal gastouders verloopt in 2015 het certificaat kinder-EHBO. Op 7 maart 2015 vindt een herhalingscursus plaats. Na het doorlopen van deze cursus, wordt het certificaat weer verlengd. De gastouders die het betreft, zijn inmiddels uitgenodigd voor de cursus.

5. Evaluatie gastouderopvang met vraagouders
Jaarlijks evalueren wij de gastouderopvang met de vraagouders. Het doel is om helder te krijgen in hoeverre de vraagouders tevreden zijn over de gastouderopvang én om eventuele verbeterpunten boven tafel te krijgen. Friese Kleintjes zal de vraagouders hiervoor in de komende weken telefonisch benaderen.

Nieuwsbrief februari 2015