Nieuwsbrief januari 2016

 1. Eindfacturen 2015
 2. Voorschotfactuur 2016
 3. Herhalingscursus kinder-EHBO
 4. Invoering personenregister
 5. Gezocht: Oudercommissie
 1. Eindfacturen 2015

Deze maand ontvangt u van ons de ´Eindfactuur – jaaropgave 2015´. De gastouder gebruikt deze jaaropgave voor zijn / haar aangifte inkomstenbelasting 2015. Vraagouders kunnen de jaaropgave gebruiken bij het doorgeven van de definitieve opvanguren 2015 aan de belastingdienst via www.toeslagen.nl en dan via ‘MijnToeslagen’.

 1. Voorschotfactuur 2016

Deze maand ontvangt u tevens de voorschotfactuur 2016. Daarmee kunnen de vraagouders een (eventuele) wijziging doorgeven aan de belastingdienst. Ook dit gaat via ‘MijnToeslagen’.

LET OP: bereikt uw kind in 2016 de leeftijd van vier jaar? Wij adviseren u dan om door te geven dat de vorm opvang verandert van ‘dagopvang’ naar ‘buitenschoolse opvang’. Als ingangsdatum kunt u de 1ste van de maand hanteren, volgend op de verjaardag van uw kind. Het doorgeven van deze wijziging is belangrijk omdat de belastingdienst in sommige gevallen de toeslag stopt, wanneer er ‘dagopvang’ in het systeem staat voor een kind > 4 jaar.

 1. Herhalingscursussen kinder-EHBO
  Van een groot aantal gastouders vervalt in 2016 het certificaat kinder-EHBO. In de maand maart 2016 vinden de herhalingscursussen op vijf verschillende locaties plaats. Na het voldoende doorlopen van deze cursus, wordt het certificaat weer verlengd. De gastouders worden volgende week persoonlijk uitgenodigd voor deze cursus.
 1. Invoering personenregister

Per 1 mei 2016 wordt het zogenaamde personenregister ingevoerd. Met behulp van dit register worden professionals continue gescreend op strafbare feiten. Niet alleen pedagogische medewerkers en gastouders, maar ook stagiaires, vrijwilligers en uitzendkrachten moeten zich vanaf 1 mei 2016 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag men niet werkzaam zijn in de kinderopvang. In feite is het personenregister een aanvulling op de al bestaande verplichting van het beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Friese Kleintjes zal haar gastouders begeleiden bij het aanmelden in het personenregister.

 1. Gezocht: Oudercommmissie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden van de oudercommissie. Samen met (tenminste) twee andere commissieleden komt u enkele malen per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang te bespreken. De commissie adviseert over zaken als: het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleidsplan, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen en vaststelling of wijziging van de klachtenregeling.

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie óf wilt u meer weten? Dan kunt u dit kenbaar maken via het e-mailadres: info@friesekleintjes.nl.

 

Nieuwsbrief januari 2016