Nieuwsbrief juli 2019

1. Bundeling krachten Friese Kleintjes en Sinne Gastouderopvang
2. Kinderopvangtoeslag 2020 / tarieven
3. Kind wordt vier jaar

1. Bundeling krachten Friese Kleintjes en Sinne Gastouderopvang
Met genoegen delen wij u mee dat de gastoudertak van Sinne Kinderopvang en Friese Kleintjes samen verder gaan. Het doel van de samenvoeging is om de dienstverlening aan gast- en vraagouders waar nodig verder te verbeteren.

Sinne
Mocht u Sinne Kinderopvang nog niet kennen: Sinne is een organisatie met tal van kinderdagverblijven in en rond Leeuwarden. Sinne heeft daarnaast een gastoudertak; dit onderdeel wordt samengevoegd met Friese Kleintjes, als onderdeel van Sinne.

Naam
De naam van het gastouderbureau blijft gelijk: ‘Friese Kleintjes’.

Waarom een bundeling?
De gastouderbranche zal in de komende jaren verder professionaliseren. Zo zal (continue) scholing van gastouders in de komende jaren belangrijker worden. Daarnaast is verdere automatisering van de urenregistratie wenselijk. Sinne heeft ruime ervaring op deze terreinen. Door de bundeling ontstaat bovendien een grotere dekking in Friesland, waardoor we gast- en vraagouders in de toekomst nog beter en sneller kunnen koppelen.

De bundeling wordt door onze oudercommissie als positieve ontwikkeling gezien. Voor wat betreft de verdere automatisering van de urenregistratie, zullen wij u in de loop van 2019 nader informeren.

2. Kinderopvangtoeslag 2020 / tarieven
De tarieven voor kinderopvangtoeslag worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Voor 2020 ligt het voorstel klaar om het tarief voor gastouderopvang te verhogen naar € 6,27 per kind per uur (nu is dat nog € 6,15). Daarnaast worden door de overheid de zogenaamde inkomenstabellen met circa 2% geïndexeerd. Zodra de Tweede Kamer – naar verwachting in september 2019 – akkoord gaat met dit voorstel, zullen wij u nader informeren.

3. Kind wordt vier jaar
Bereikt uw kind in 2019 de leeftijd van vier jaar? Dan verandert de opvangvorm van ‘dagopvang’ naar ‘buitenschoolse opvang’. Wij adviseren u om deze wijziging door te geven aan de belastingdienst via www.toeslagen.nl. Als ingangsdatum kunt u de verjaardag van uw kind aanhouden. Het doorgeven van deze wijziging is belangrijk omdat de belastingdienst in sommige gevallen de toeslag stopt, wanneer er ‘dagopvang’ in het systeem staat voor een kind van ouder dan 4 jaar.

Vakantie
Langs deze weg wensen wij u een fijne zomer(vakantie) toe!

Nieuwsbrief juli 2019