Nieuwsbrief juni 2013

 

1.       Nieuwe Meldcode Kindermishandeling

2.       Continue Screening van gastouders

3.       In oktober 2013 nieuwe Verklaring omtrent Gedrag aanvragen

 

1.         Nieuwe Meldcode Kindermishandeling

Kindermishandeling komt helaas veel voor. Minstens 80.000 kinderen zijn er per jaar slachtoffer van. Tussen de 50 en 80 kinderen per jaar overlijden aan de gevolgen van kindermishandeling. Kindermishandeling is een ernstig probleem. Kinderen die mishandeld worden hebben recht op hulp. En liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. De schade kan dan beperkt worden.

Friese Kleintjes heeft een nieuwe Meldcode Kindermishandeling. In deze meldcode geeft Friese Kleintjes de stappen aan die gezet kunnen worden in het proces van signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Ook de signalen van kindermishandeling komen aan bod: waaraan kunt u zien of merken dat een kind wordt mishandeld of verwaarloosd?

De volledige Meldcode Kindermishandeling + bijbehorende handleiding vindt u op onze site. Op verzoek verstrekken wij deze documenten ook schriftelijk. De meldcode vervangt het Protocol Kindermishandeling van Friese Kleintjes.

2.         Continue screening van gastouders

De periode waarin kinderen worden opgevangen door een gastouder is cruciaal in hun ontwikkeling. De opvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind, in een gezonde en veilige omgeving. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten dat alle gastouders, vanaf 1 maart 2013 continu worden gescreend. Continue screening betekent dat dagelijks wordt beoordeeld of mensen die werken in de kinderopvang, strafbare feiten hebben begaan welke een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang.

3.         In oktober 2013 nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen

Bij continue screening kan er alleen worden gekeken naar nieuwe strafbare feiten vanaf 1 maart 2013. Met het introduceren van continue screening kan dus niet worden uitgesloten dat er gastouders of volwassen huisgenoten van gastouders zijn die in het verleden een strafbaar feit hebben gepleegd. Om die reden wordt alle gastouders en volwassen huisgenoten, die een VOG hebben van vóór 1 maart 2013, verzocht om een nieuwe VOG aan te vragen. Daarmee wordt gecontroleerd of medewerkers relevante strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden.

Concreet betekent dit dat de gastouders en volwassen huisgenoten van Friese Kleintjes, die een VOG hebben van vóór 1 maart 2013, in oktober 2013 een nieuwe VOG moeten aanvragen: Elke gastouder en volwassen huisgenoot ontvangt van Friese Kleintjes in de maand september 2013 het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

Aan het aanvragen van een VOG zijn kosten verbonden (circa EUR 30 per VOG). Deze kosten zijn aftrekbaar als kostenpost voor de inkomstenbelasting van de gastouder. Echter, onder voorwaarden vergoedt Friese Kleintjes geheel deze kosten. In september 2013 ontvangt de gastouder, samen met het aanvraagformulier, nadere informatie over deze voorwaarden.

Nieuwsbrief juni 2013