Onderwerpen nieuwsbrief maart 2012

1. Jaaropgaven 2011
2. Voorschotfacturen 2012
3. Vergadering oudercommissie
4. EHBO-herhaling cursussen bijna afgerond
5. Friese Kleintjes opnieuw klachtenvrij!

1. Jaaropgaven 2011
In de afgelopen maanden heeft u de ´Eindfactuur – jaaropgave 2011´ ontvangen.
Vraagouders gebruiken deze bij het doorgeven van de definitieve opvanguren 2011 aan de
belastingdienst via www.toeslagen.nl. De gastouder gebruikt deze jaaropgave voor zijn / haar
aangifte inkomstenbelasting.
Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan vernemen wij dat graag.

2. Voorschotfacturen 2012
Ook heeft u onlangs van ons de voorschotfactuur 2012 ontvangen. Daarmee kunnen de
vraagouders – indien het aantal opvanguren ten opzichte van 2011 verandert – een wijziging
doorgeven aan de belastingdienst.
Voorheen werden wijzigingen doorgegeven via speciaal daarvoor bestemde ‘aanvraag- en
wijzigingsprogramma’s´ die u kon downloaden vanaf de site www.toeslagen.nl. Met ingang
van toeslagjaar 2012 kunt u al uw toeslagen aanvragen en wijzigen door in te loggen op
www.toeslagen.nl en dan via de button ‘Mijn Toeslagen’. U dient hiervoor uw Digid-code te
gebruiken en komt dan terecht in een beveiligde omgeving.
Ook hiervoor geldt: mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan vernemen wij dat graag.

3. Vergadering oudercommissie
Op donderdag 12 april as. vergadert onze oudercommissie. De oudercommissie behartigt
de belangen van de vraagouders bij ons bureau. Wilt u een onderwerp behandeld hebben
in de vergadering van de oudercommissie? Stuur dan een e-mail naar
oudercommissie@friesekleintjes.nl

4. EHBO herhalingscursussen bijna afgerond
Komende woensdag, 14 maart, is in Dokkum de laatste van 8 cursussen kinder-EHBO. De
opfriscursussen werden als zeer leerzaam ervaren. De gastouders ontvangen van Friese
Kleintjes automatisch de verlenging van het EHBO-certificaat.

5. Friese Kleintjes opnieuw klachtenvrij!
Met gepaste trots kunnen wij u meedelen dat Friese Kleintjes ook in 2011 klachtenvrij is
geweest. Friese Kleintjes is aangesloten bij de onafhankelijk Stichting Klachtencommissie
Kinderopvang. Ouders en gastouders kunnen daar hun beklag doen wanneer zij ontevreden
zijn over de dienstverlening van het gastouderbureau. Ook de voorgaande vijf jaar bleef
Friese Kleintjes al klachtenvrij. Uiteraard streven wij ook in 2012 naar 100% tevreden klanten.
Mocht u onverhoopt niet geheel tevreden zijn over onze diensten; blijf er niet mee lopen,
maar neem contact met ons op!

 

Nieuwsbrief maart 2012