Nieuwsbrief maart 2016

1. Invoering personenregister uitgesteld
2. Herhalingscursus kinder-EHBO / certificaten
3. Huisbezoeken voor jaarlijkse risico inventarisatie

1. Invoering personenregister uitgesteld
In onze nieuwsbrief van januari 2016 informeerden wij u over het personenregister. Met behulp van dit register worden professionals in de kinderopvang continue gescreend op strafbare feiten. Niet alleen pedagogische medewerkers en gastouders, maar ook stagiaires, vrijwilligers en uitzendkrachten moeten zich inschrijven in het personenregister. De invoering zou ingaan per 1 mei 2016.

Minister Asscher heeft onlangs aangegeven dat datum van invoering (1 mei 2016) is uitgesteld (vanwege problemen bij het inrichten van de ICT omgeving). Zodra er meer bekend is over de nieuwe datum en over de wijze waarop de aanmelding kan plaatsvinden, zal Friese Kleintjes u informeren.

2. Herhalingscursussen kinder-EHBO
Een groot deel van onze gastouders heeft inmiddels de herhalingscursus kinder-EHBO via Friese Kleintjes gevolgd. De verlengings-certificaten worden per post naar de gastouders gestuurd:
• Heeft u een diploma met vervaldatum 1 april 2016? Dan ontvangt u binnen enkele weken het nieuwe certificaat;
• Heeft u een diploma met vervaldatum 1 oktober 2016? Dan ontvangt u eind september het nieuwe certificaat.

3. Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie
In de maanden april en mei van dit jaar staan de jaarlijkse huisbezoeken voor de risico inventarisaties gepland. Friese Kleintjes maakt hiervoor een afspraak met uw gastouder in de woning waar de opvang plaats vindt. Aan de hand van een checklist worden de risico’s in en rond de woning geïnventariseerd. De gastouder ontvangt aan het einde van het bezoek een kopie van deze risico inventarisatie.

Nieuwsbrief maart 2016