Inhoud Nieuwsbrief Maart 2017

1.       Evaluatie gastouderopvang met vraagouders
2.       Huisbezoeken voor jaarlijkse risico inventarisatie
3.       Gebruik campingbedjes
4.       Eindfactuur 2016
5.       Voorschotfactuur 2017

1.        Evaluatie gastouderopvang met vraagouders
Jaarlijks wordt door ons de gastouderopvang geëvalueerd met de vraagouders. Friese Kleintjes heeft de meeste evaluaties inmiddels afgerond. Het algehele beeld dat naar voren kwam is grote tevredenheid! De ouders (en de kinderen uiteraard) zijn over het algemeen zeer blij met hun gastouder!

2.        Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie
Jaarlijks controleren wij de ‘kindvriendelijkheid’ van alle opvangwoningen. In de maanden maart, april en mei van dit jaar staan deze jaarlijkse huisbezoeken gepland. Friese Kleintjes maakt hiervoor een afspraak met de gastouder. De afspraak wordt gemaakt in de woning waar de opvang plaats vindt.  Aan de hand van een checklist worden de risico’s in en rond de woning geïnventariseerd. De gastouder ontvangt aan het einde van het bezoek een kopie van deze risico inventarisatie.

3.        Gebruik van campingbedjes
Een enkele keer komt het voor dat er campingbedjes worden gebruikt, in principe is dat toegestaan. Er is echter een belangrijke aanvulling:

Het standpunt van de GGD is hierover: ‘Campingbedjes in originele staat zijn toegestaan en veilig. Een op het oog passend extra matras in het campingbedje is niet veilig. De flexibele bedzijde zorgt voor een grotere ruimte die een mogelijke beknelling en verstikking kan veroorzaken’.

In het verleden hebben wij hierover in een nieuwsflits bericht, maar hierbij willen wij nogmaals benadrukken: een extra matras in een campingbedje is gevaarlijk en daarom niet toegestaan.

4.        Eindfactuur 2016
In de afgelopen maanden ontving u van ons de ´Eindfactuur – jaaropgave 2016´. De gastouder gebruikt deze jaaropgave voor zijn / haar aangifte inkomstenbelasting 2016. Vraagouders kunnen de jaaropgave gebruiken bij het doorgeven van de definitieve opvanguren 2016 aan de belastingdienst via www.toeslagen.nl en dan via ‘MijnToeslagen’.

5.        Voorschotfactuur 2017
In de afgelopen maanden ontving u tevens de voorschotfactuur 2017. Daarmee kunnen de vraagouders een (eventuele) wijziging doorgeven aan de belastingdienst. Ook dit gaat via ‘MijnToeslagen’.

LET OP: bereikt uw kind in 2017 de leeftijd van vier jaar? Wij adviseren u dan om door te geven dat de vorm opvang verandert van ‘dagopvang’ naar ‘buitenschoolse opvang’. Als ingangsdatum kunt u de 1ste van de maand hanteren, volgend op de verjaardag van uw kind. Het doorgeven van deze wijziging is belangrijk omdat de belastingdienst in sommige gevallen de toeslag stopt, wanneer er ‘dagopvang’ in het systeem staat voor een kind van ouder dan 4 jaar.

 

 

Nieuwsbrief maart 2017