Nieuwsbrief maart 2018

 1. Invoering Personenregister
 2. Kinder-EHBO 2018
 3. Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie
 4. Oudercommissie

 

 1. Invoering Personenregister

Per 1 maart jl. is het personenregister opengesteld. Inmiddels hebben de eerste gastouders (en volwassen huisgenoten) zich succesvol ingeschreven in dit register. Zoals eerder in onze nieuwsflits aangegeven is inschrijving in dit register verplicht. Tot 1 juli 2018 is de inschrijving kosteloos. Mocht u in deze periode problemen ondervinden bij het inschrijven, neem gerust contact op met Friese Kleintjes.

 

 1. Kinder-EHBO 2018

Een groot deel van onze gastouders volgt deze maand de herhalingscursus kinder-EHBO via Friese Kleintjes. De verlengings-certificaten worden daarna per post naar de gastouders gestuurd:

 • Heeft u een diploma met vervaldatum 1 april 2018? Dan ontvangt u binnen enkele weken na de cursus het nieuwe certificaat;
 • Heeft u een diploma met vervaldatum 1 oktober 2018? Dan ontvangt u eind september het nieuwe certificaat.

 

 1. Huisbezoeken voor de jaarlijkse risico inventarisatie

In de maanden maart, april en mei van dit jaar staan de jaarlijkse huisbezoeken voor de risico inventarisaties gepland. Friese Kleintjes maakt hiervoor een afspraak met de gastouder.  Aan de hand van een checklist worden de risico’s in en rond de woning geïnventariseerd. De gastouder ontvangt aan het einde van het bezoek een kopie van deze risico inventarisatie.

 

 1. Oudercommissie

Friese Kleintjes heeft sinds kort weer een eigen oudercommissie. Deze commissie vertegenwoordigt de belangen van de ouders bij ons bureau. De oudercommissie stelt zichzelf voor op de volgende pagina van deze nieuwsbrief. U kunt hen bereiken via oudercommissie@friesekleintjes.nl.

 

Oudercommissie / Even voorstellen………

De Wet kinderopvang bepaalt dat ieder gastouderbureau verplicht is om een oudercommissie in te stellen. Op 8 maart 2018 is de oudercommissie van Friese Kleintjes opgericht. De taken van de oudercommissie zijn als volgt:

– Medezeggenschap (zie hierna);

– Functie als klankbord;

– Contact met de ouders;

– Adviserende rol ten aanzien van kwaliteit en service.

 

De oudercommissie / medezeggenschap

Op een aantal belangrijke onderdelen van het beleid heeft de oudercommissie (verzwaard) adviesrecht. Verzwaard adviesrecht houdt in dat Friese Kleintjes alleen van het advies van de oudercommissie kan afwijken als dit schriftelijk en gemotiveerd gebeurd. Over o.a. de volgende onderdelen van het beleid heeft de oudercommissie verzwaard adviesrecht:

 • pedagogisch beleidsplan;
 • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.

 

Wat is onze werkwijze?

Als oudercommissie komen wij 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar om bovenstaande zaken te bespreken. Wij zijn daarbij deels afhankelijk van de input die wij van de ouders krijgen. Daarom willen wij u via deze weg vragen om met tips, ideeën, klachten, vragen etc. naar ons toe te komen. Alle informatie wordt verwerkt en vervolgens meegenomen in de adviezen die wij richting de leiding van Friese Kleintjes uitspreken. U kunt ons heel gemakkelijk bereiken per email via: oudercommissie@friesekleintjes.nl

 

De leden van de oudercommissie

 

Dyonne Veldhoen

Ik ben Dyonne Veldhoen, 37 jaar, wonende te Leeuwarden en werkzaam als zelfstandige in de optiekbranche. Via Friese Kleintjes hebben wij een gastouder-aan huis. Graag wil ik me inzetten voor de oudercommissie. Het gastouderbureau Friese Kleintjes behandelt haar zaken correct en professioneel met een persoonlijke benadering. Graag wil ik dat ook voor u doen.

 

Jeannette Faber

Mijn naam is Jeannette Faber, 39 jaar, en werkzaam in de makelaardij. Ik ben moeder van vier kinderen, waarbij de gastouderopvang door Friese Kleintjes is geregeld. Door mijn deelname aan de oudercommissie wil ik er zorg voor dragen dat de prijs, de kwaliteit en de service van Friese Kleintjes gewaarborgd blijft. Graag wil ik mijn steentje bijdragen in de oudercommissie en voor uw belangen opkomen.

 

Nieuwsbrief Maart 2018