1. Personenregister / stand van zaken
  2. Privacy regelgeving
  3. Vergadering Oudercommissie
  4. Kinderopvangtoeslag blijft bij belastingdienst

 

 1. Personenregister / stand van zaken

Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangegeven is per 1 maart jl. het personenregister opengesteld. Inmiddels hebben de meeste gastouders (en volwassen huisgenoten) van Friese Kleintjes zich succesvol ingeschreven in dit register. Tot 1 juli 2018 is de inschrijving kosteloos. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Dan adviseren we u om dit direct in orde te maken via personenregisterkinderopvang.duo.nl Mocht u problemen ondervinden bij het inschrijven, neem contact op met Friese Kleintjes.

2. Privacy regelgeving

Het zal u niet ontgaan zijn, per 25 mei aanstaande gaat de nieuwe privacywet in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet biedt de burgers meer bescherming.

Privacyregelgeving en Friese Kleintjes
Friese Kleintjes heeft hiervoor een op privacyreglement opgesteld. In dit privacyreglement is aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe lang we de persoonsgegevens bewaren. Het privacyreglement is te vinden op onze website, onder downloads: friesekleintjes.nl/downloads

3. Vergadering Oudercommissie

Op donderdag 12 juli as. vergadert onze oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van de vraagouders bij ons bureau. Wilt u een onderwerp behandeld hebben in de vergadering van de oudercommissie? Stuur dan een e-mail naar oudercommissie@friesekleintjes.nl

4. Kinderopvangtoeslag blijft bij belastingdienst

Ouders blijven toeslag kinderopvang op de eigen bankrekening ontvangen, dit is eind vorige maand bekend gemaakt.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de toeslagen vanaf 2020 via de overheidsinstantie DUO meteen naar de organisaties voor kinderopvang zouden gaan. Maar dit plan gaat nu niet meer door. Het kabinet stelt dat door verbeteringen bij de Belastingdienst de verandering niet meer nodig is.

Nieuwsbrief mei 2018