Nieuwsbrief november 2011

Onderwerpen:

  1. Friese Kleintjes organiseert herhalingscursus kinder-EHBO
  2. Bezoeken GGD bij gastouders
  3. Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2012

 1.    Friese Kleintjes organiseert herhalingscursus kinder-EHBO

In het eerste kwartaal van 2012 organiseert Friese Kleintjes wij de herhalingscursus kinder-EHBO voor onze gastouders. Friese Kleintjes biedt deze cursus kosteloos aan. Met de cursus wordt de kennis over dit belangrijke onderwerp weer opgefrist, wat zorgt voor een extra veilige situatie voor uw kinderen. De aanmeldingen zijn bijna allemaal binnen. Gastouders die zich nog niet hebben aangemeld worden verzocht om zo snel mogelijk te reageren. Binnenkort maken wij aan de gastouders de definitieve indeling bekend.

2.    Bezoeken GGD bij gastouders

Zoals bekend heeft de GGD zich ten doel gesteld om alle gastouders vóór 1 januari 2012 te bezoeken. Inmiddels zijn veel van onze gastouders al bezocht. De GGD plaatst regelmatig een kanttekening, bijvoorbeeld wanneer gastouders onvoldoende kennis hebben genomen van ons pedagogisch beleid of ons protocol kindermishandeling, maar in goede samenwerking met de gastouders komen wij altijd tot een oplossing. Dat heeft er toe geleid dat al onze gastouders tot nu toe zijn goedgekeurd!

3. Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2012

Ook in 2012 wijzigt de overheid het één en ander aan de regeling voor kinderopvangtoeslag. Voor onze gast- en vraagouders zijn er weinig grote veranderingen.

Ongewijzigd uurtarief: € 5,09
Het maximale uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen, blijft in 2012 voor de gastouderopvang ongewijzigd: € 5,09 per kind per uur.

Aanpassing toeslagtabel
De toeslagtabel wordt iets aangepast, waardoor vraagouders minder kinderopvangtoeslag ontvangen. Om u een idee te geven, wat dit betekent, geven wij het volgende voorbeeld[1]: de tabel is gebaseerd op 2 kinderen van 0 tot 4 jaar, die 2 dagen in de week naar de gastouder gaan.

Inkomen per jaar

Extra

2012

Bijdrage

€ 19.000

 + € 22 per maand

€ 35.000

 + € 57 per maand

€ 70.000

 + € 82 per maand

€ 85.000

 + € 105 per maand

Koppeling van gewerkte uren aan de kinderopvangtoeslag
Tot nu toe werd er bij de berekening van de toeslag nog niet gekeken naar het aantal uren dat de ouders werken. Dit verandert vanaf 2012. De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren van de minst werkende ouder. Dit betekent dat ouders alleen kinderopvangtoeslag ontvangen voor die uren dat ouders werken. Dit komt overeen met de werkwijze die Friese Kleintjes al hanteerde, waardoor er voor u weinig verandert.

Kinderopvangtoeslag en werkloosheid
Vanaf 2012 behoud je als ouder nog gedurende een periode van 3 maanden het recht op dezelfde kinderopvangtoeslag als in de periode voorafgaand aan de werkloosheid. Na 3 maanden vervalt het recht op kinderopvangtoeslag als er nog geen sprake is van een nieuw dienstverband. In de oude regeling werd het recht op toeslag gedurende het gehele resterende kalenderjaar behouden.

Belastingdienst gaat over op nieuw systeem
Voor het aanvragen en wijzigen van de kinderopvangtoeslag bent u inmiddels gewend aan de geautomatiseerde programma’s die u kunt downloaden vanaf www.toeslagen.nl. Voor de toeslag van 2012 en de daarop volgende jaren wordt overgestapt op een nieuw systeem waarbij u inlogt op een beveiligde website. Deze site is nog niet beschikbaar. Wijzigingen met betrekking tot de jaren tot en met 2011 kunnen alleen op de oude manier worden doorgegeven.

Meer informatie met betrekking tot de wijzigingen kinderopvangtoeslag vindt u via onderstaande link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/documenten-en-publicaties/brochures/2011/11/11/factsheet-kinderopvang-20112.html[1] Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nieuwsbrief november 2011