Onderwerpen nieuwsbrief november 2012

 1. Tarieven kinderopvang 2013
 2. Checklist voor gastouders en vraagouders
 3. EHBO herhalingscursus
 4. Diplomering bemiddelingsmedewerkers
 5. Ureninschatting 2013
 6. Urenstaten 2012

 

 

1.    Tarieven kinderopvang 2013
Het maximaal gesubsidieerde uurtarief voor gastouderopvang in 2013 wordt verhoogd van € 5,09 euro naar € 5,17. Daar staat tegenover dat de subsidiepercentages – met name voor de hogere inkomens – iets worden verlaagd. Per saldo leiden de aanpassingen voor een gemiddeld gezin tot een lichte kostenstijging. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening voor 2013 maken, zie: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

2.    Checklist voor gastouders en vraagouders
Afgelopen jaar heeft Friese Kleintjes elke opvangwoning bezocht om de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uit te voeren. De gastouder heeft hiervan een kopie ontvangen met het verzoek om deze goed te bewaren. De GGD zal bij een eventueel huisbezoek deze willen inzien. Omdat de risico inventarisatie een momentopname is, volgen hieronder (nogmaals) de belangrijkste risico’s:

Huiskamer

 • zet hete dranken op een plek waar uw kind niet bij kan;
 • gebruik placemats in plaats van een tafelkleed. Dan kan uw kind niets over zich heentrekken;
 • beveilig alle stopcontacten die lager zitten dan 1,50 meter;
 • plak scherpe hoeken en randen af met beschermhoekjes;
 • zorg dat snoeren van elektrische apparaten buiten het bereik van uw kind blijven;
 • plaats traphekjes boven en onder aan de trap;
 • zorg voor een veilige opbergplaats voor medicijnen, alcohol, cosmetica en tabak;
 • ruim ballonnen altijd goed op in verband met verstikkingsgevaar;
 • laat huisdieren nooit alleen bij uw kind.

Keuken

 • zet kindersloten op kastjes en laden;
 • berg alle schoonmaakmiddelen hoog op;
 • berg plastic tassen goed op.

Badkamer en tuin

In de badkamer en de tuin is water een groot gevaar.

 • laat uw kind nooit alleen in bad. Ook niet als hij in een badzitje zit;
 • zorg dat u uw kind steeds kunt zien. Loop ook niet naar de kamer ernaast;
 • maak van de tuinvijver tijdelijk een zandbak.

 3.    EHBO herhalingscursus

De meeste gastouders van Friese Kleintjes hebben in 2012 de herhalingscursus voor de kinder EHBO van het Oranje Kruis gevolgd. Het certificaat is hiermee twee jaar verlengd tot en met 2014. Een kleine groep gastouders heeft echter een certificaat dat reeds in het jaar 2013 verloopt. Voor deze groep organiseert Friese Kleintjes een cursus EHBO in het eerste kwartaal van 2013. Degenen die het betreft, ontvangen in december een uitnodiging voor deze cursus. Aan de cursus zijn voor de gastouders geen kosten verbonden.

4.    Diplomering bemiddelingsmedewerkers

Onlangs hebben Durk en Anne de bijscholingscursus voor bemiddelingsmedewerkers gevolgd. Tijdens de cursus kwam o.a. aan bod: pedagogiek en de nieuwe meldcode kindermishandeling. Durk en Anne hebben de cursus beide met goed gevolg doorlopen.

 5.    Ureninschatting 2013

In de week van 3 december 2012 versturen wij per post naar alle vraagouders een formulier, waarop zij de inschatting van de opvanguren van 2013 aan kunnen geven. Op basis hiervan maken wij de voorschotfactuur voor 2013.

6.    Urenstaten 2012

Twee weken later, in de week van 17 december 2012, ontvangen alle vraagouders van Friese Kleintjes per post het verzoek om de urenstaten 2012 terug te sturen. Op basis hiervan maken wij de eindfactuur/jaaropgave.

Belangrijke wijziging: bij kinderen die in 2012 vier jaar oud zijn geworden, zullen wij u vragen om de uren 2012 vóór en ná de vierde verjaardag afzonderlijk aan te geven. Door dit onderscheid ook duidelijk op onze jaaropgaven te vermelden, wordt getracht te voorkomen dat ouders in een later stadium verduidelijking moeten geven aan de Belastingdienst/Toeslagen.

 

Nieuwsbrief november 2012