Nieuwsbrief november 2013

 

1.       Gastouders vragen nieuwe Verklaring omtrent Gedrag aan
2.       Kinderopvangtoeslag 2014 omhoog
3.       EHBO-herhalingscursussen
4.       Volg Friese Kleintjes ook op twitter
5.       Rabobank, SEPA en IBAN

1.         Gastouders vragen nieuwe Verklaring omtrent Gedrag aan

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het feit dat alle gastouders een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dienen aan te vragen. Momenteel komen er dagelijks kopieën van VOG’s bij ons binnen. Uiterlijk 1 februari 2014 moeten wij van al onze gastouders (en hun volwassen huisgenoten) een kopie van de nieuwe VOG in ons bezit hebben.

2.         Kinderopvangtoeslag 2014 omhoog.

Goed nieuws voor vraag- en gastouders: in 2014 wordt de kinderopvangtoeslag verhoogd. Het afgelopen jaar is minder toeslag uitgekeerd dan begroot en deze meevaller wordt nu ‘teruggegeven’.

Subsidiabel uurtarief naar € 5,37
Het maximale uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, wordt in 2014 voor de gastouderopvang verhoogd naar € 5,37 per kind per uur (nu is dat nog € 5,17).

Toeslagpercentages verhoogd
Naast de verhoging van het uurtarief, worden de toeslagpercentages verhoogd voor ouders met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 47.000 per jaar. Deze groep was het meest geraakt door bezuinigingen in voorgaande jaren.

3.         EHBO herhalingscursussen

In het eerste kwartaal van 2014 organiseert Friese Kleintjes de herhalingscursus kinder-EHBO voor onze gastouders. Friese Kleintjes biedt deze cursus kosteloos aan. Met de cursus wordt de kennis over dit belangrijke onderwerp weer opgefrist, wat zorgt voor een extra veilige situatie voor de kinderen. De gastouders ontvangen eind deze maand de uitnodiging, waarbij zij kunnen kiezen uit 5 verschillende locaties: Minnertsga, Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen en Drachten.

4.         Volg Friese Kleintjes ook op twitter

Sinds kort is Friese Kleintjes ook actief op Twitter. Onder andere zullen wij dit medium gebruiken om oproepen en vacatures te plaatsen voor gastouders en nannies. Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan ook via @FrieseKleintjes.

5.         Rabobank, SEPA en IBAN

De afgelopen maanden is Friese Kleintjes druk bezig geweest met de overgang naar de Rabobank (door de overname van de Friesland Bank) en met de overgang op de nieuwe Europese betaalwijze SEPA. Binnen ons bureau was dit een grote klus die veel zorgvuldigheid heeft vereist. Alle rekeningnummers zijn handmatig overgezet van het oude 9-cijferige nummer, naar het nieuwe IBAN-nummer met 18 letters en cijfers. Het overgrote deel van u zal hopelijk niets van deze omzettingen hebben gemerkt.

Nieuwsbrief november 2013