Nieuwsbrief november 2014 

1. Uurtarief kinderopvangtoeslag 2015 omhoog
2. Kinderopvangtoeslag / WW
3. Meldcode kindermishandeling
4. Pedagogisch beleid

1. Kinderopvangtoeslag 2015 omhoog
Goed nieuws voor ouders! Het maximale uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt ontvangen, wordt in 2015 voor de gastouderopvang verhoogd naar € 5,48 per kind per uur (nu is dat nog € 5,37). De bureautarieven van Friese Kleintjes blijven in 2015 ongewijzigd. Dit betekent dat de ouders per saldo een hogere bijdrage van de Rijksoverheid kunnen ontvangen.

2. Werkloosheid en Kinderopvangtoeslag
Mede door de crisis raken er nog steeds regelmatig mensen hun baan kwijt. Op dit moment is het zo dat, indien een van de ouders werkloos raakt, de ouders nog drie maanden recht hebben op kinderopvangtoeslag en de kinderen dus nog drie maanden naar de opvang kunnen gaan. Dit geeft ouders de ruimte om te solliciteren en nieuw werk te vinden. Op dit moment is er een wetsvoorstel waarin deze drie-maandstermijn wordt uitgebreid naar zes maanden. Wij houden u op de hoogte van de definitieve uitkomst van dit wetsvoorstel.

3. Meldcode kindermishandeling
Kindermishandeling komt helaas in alle lagen van de bevolking voor. Onze meldcode kindermishandeling biedt een houvast voor ouders en gastouders die rondlopen met een vermoeden van kindermishandeling. In de afgelopen maand hebben wij onze meldcode kritisch tegen het licht gehouden en aangescherpt. De meest recente versie vindt u hier.
Wat is kindermishandeling? Hoe herken ik het? Wat moet ik doen als ik vermoedens heb? Bij wie kan ik terecht met mijn vermoedens? Het antwoord op deze vragen en meer, vindt u in de vernieuwde meldcode kindermishandeling.

4. Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan van een gastouderbureau is een instrument dat gastouders kunnen gebruiken bij het tot stand brengen van verantwoorde opvang. In het plan wordt beschreven aan welke eisen de opvang moet voldoen en ook hoe de gastouder zorgt voor een veilige opvangplek waarin elk kind zich in het eigen tempo kan ontwikkelen. Wij hebben ons pedagogisch beleid afgelopen periode ‘opgefrist’ en voorzien van (nog) meer praktische voorbeelden. Wij nodigen u van harte uit om het nieuwe beleidsplan hier te bekijken.

Op verzoek zullen wij u de nieuwe meldcode kindermishandeling of het nieuwe pedagogisch beleidsplan per post aan u doen toekomen. En heeft u vragen over deze onderwerpen? Bel of mail ons gerust!