1.       Kinderopvangtoeslag 2018 verhoogd

2.       Planning Jaarafsluiting

3.       Kinder-EHBO 2018

4.       Invoering Personenregister

 

1.        Kinderopvangtoeslag 2018 verhoogd
Goed nieuws voor de ouders: in 2018 wordt de Kinderopvangtoeslag verhoogd. Het uurtarief waarover toeslag wordt verstrekt wordt aangepast.

Bij een gelijkblijvend inkomen, zullen ouders daardoor méér toeslag ontvangen. Het maximale uurtarief wordt aangepast naar € 5,91 per kind per uur (nu is dat nog € 5,75).

2.        Planning Jaarafsluiting
Rond de jaarwisseling zullen wij alle ouders en gastouders weer voorzien van de benodigde voorschotfacturen en jaaropgaven. Wat mag u in de komende periode verwachten?

Ureninschattingen 2018
In de week van 4 tot en met 8 december 2017 ontvangen de vraagouders een brief met daarbij een formulier om de geschatte opvanguren voor 2018 door te geven. Deze inschatting gebruiken wij om de nieuwe voorschotbedragen per 1 januari te berekenen.

Urenstaten 2017
In de week van 11 tot en met 15 december 2017 ontvangen de vraagouders een brief, waarin wij verzoeken om de urenstaten 2017 per kind ingevuld aan ons toe te sturen. Op basis hiervan zal door Friese Kleintjes de jaaropgave gemaakt worden. Deze jaaropgave kunnen de ouders gebruiken als verantwoording voor de kinderopvangtoeslag. De gastouders gebruiken deze voor de aangifte inkomstenbelasting.

3.        Kinder-EHBO 2018

In het eerste kwartaal van 2018 organiseert Friese Kleintjes een herhalingscursus kinder-EHBO. Deze is bestemd voor die gastouders, waarvan het diploma in 2018 zal verlopen. De betreffende gastouders krijgen automatisch een uitnodiging.

4.        Invoering Personenregister

Samen werken we aan een goede en veilige kinderopvang. Daarom is in maart 2013 gestart met het continu screenen van vaste medewerkers. Dit wordt begin 2018 uitgebreid naar continue screening van álle mensen die een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig hebben, dus ook huisgenoten, stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen. Het register draagt zo bij aan het verder vergroten van de veiligheid in de kinderopvang.

In de loop van het eerste kwartaal van 2018 start het Personenregister kinderopvang. Inschrijving in het register is verplicht voor alle gastouders. In de komende maanden wordt bekend gemaakt op welke manier de inschrijving zal plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte!

Nieuwsbrief november 2017