Onderwerpen nieuwsbrief september 2012

  1. GGD opnieuw positief over Friese Kleintjes
  2. Friese Kleintjes start ´Friese Nannies´
  3. Gevolgen van verkiezingen voor kinderopvang nog onbekend
  4. Elke opvanglocatie een eigen LRK-nummer

 

1.    GGD opnieuw positief over Friese Kleintjes
Afgelopen zomer was de GGD Fryslân op bezoek bij Friese Kleintjes voor de jaarlijkse kwaliteitscontrole. Net als de vorige jaren leverde de inspectie een resultaat op om trots op te zijn: maar liefst 71 van de 72 inspectie-onderdelen werden positief beoordeeld. Friese Kleintjes bevestigt daarmee het beeld van een betrouwbaar bureau dat de zaakjes op orde heeft. Het volledige rapport is te downloaden via onze website.

2.    Friese Kleintjes start ´Friese Nannies´
Voor sommige ouders is het een uitkomst indien de opvang in eigen huis plaatsvindt. Een ideale oplossing voor gezinnen die worstelen met een dagelijkse ‘race tegen de klok’. Voor deze (luxe) vorm van kinderopvang heeft Friese Kleintjes een afzonderlijk bedrijfsonderdeel in het leven geroepen, te weten Friese Nannies. Deze tak richt zich specifiek op het werven en selecteren van Nannies in Friesland. Meer weten? Kijk op www.friesenannies.nl.

3.    Gevolgen verkiezingsuitslag voor kinderopvang nog onbekend
Hoe de kinderopvang er in  2013 en de jaren erna uit ziet, is nog ongewis. Minister-president Mark Rutte van de VVD gaf onlangs aan de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor met name hogere inkomens terug te willen draaien. De PVDA heeft ook het streven om de kinderopvang betaalbaar te houden voor werkende ouders (bron: kinderopvangtotaal.nl, Vakinformatie voor professionals).

4.    Elke opvanglocatie een eigen LRK-nummer
Tot voor kort was per gastouder slechts één opvangadres opgenomen in het Landelijk Register voor Gastouders (LRK). Inmiddels heeft de overheid de inrichting van het LRK-systeem aangepast en wordt élke opvanglocatie geregistreerd.

Concreet betekent dit dat de betreffende gastouder per opvangadres een LRK-nummer krijgt toegekend, zodat één gastouder meerdere LRK-nummers kan hebben. Voor de ouders betekent dit dat zij er op moeten letten om het juiste LRK-nummer door te geven aan de belastingdienst / Toeslagen.

De ouders die het aangaat, worden hierover nog afzonderlijk door Friese Kleintjes geïnformeerd.

Nieuwsbrief september 2012