1. Huisbezoeken
 2. Kinderopvangtoeslag 2016 verhoogd / indexatie uurtarief
 3. Oudercommissie
  1. Huisbezoeken
  In de maanden oktober en november van dit jaar staan de jaarlijkse huisbezoeken bij de gastouder gepland. Friese Kleintjes maakt hiervoor een afspraak met uw gastouder in de woning waar de opvang plaatsvindt. Tijdens het huisbezoek zullen wij de gastouders onder andere voorbereiden op een mogelijk bezoek van de GGD. Ook zullen we een toelichting geven op de nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling.


  2. Kinderopvangtoeslag in 2016 verhoogd / indexatie uurtarief
  De toeslag voor kinderopvang gaat per 1 januari omhoog voor alle gezinnen. Gemiddeld gaat het om een stijging van meer dan 5%. Met deze maatregel wil het kabinet jonge ouders stimuleren om (meer) te gaan werken. Vorig jaar ging de toeslag ook al iets omhoog.

  Indexatie uurtarief
  Naast de verhoging van de kinderopvangtoeslag, gaat ook het maximale uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt ontvangen omhoog. Dit wordt in 2016 voor de gastouderopvang verhoogd naar € 5,52 per kind per uur (nu is dat nog € 5,48).


  Bovenstaande wijzigingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.


  3. Oudercommissie
  Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangegeven, hebben de leden van onze oudercommissie na 6 jaar trouwe dienst aangegeven dat het tijd wordt om ‘het stokje over te dragen’ aan nieuwe commissieleden. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden van de oudercommissie. Samen met (tenminste) twee andere commissieleden komt u enkele malen per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang te bespreken. De commissie adviseert over zaken als: het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleidsplan, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen en vaststelling of wijziging van de klachtenregeling. Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie dan kunt u dit kenbaar maken via het e-mailadres: info@friesekleintjes.nl.

 

Nieuwsbrief september 2015