1. Huisbezoeken najaar 2017
2. Kinderopvangtoeslag 2018: indexatie uurtarief
3. Kinder-EHBO
4. Oudercommissie

1. Huisbezoeken najaar 2017
In de maanden september en oktober van dit jaar staan de jaarlijkse voortgangsgesprekken bij de gastouder gepland. Friese Kleintjes maakt hiervoor een afspraak met uw gastouder in de woning waar de opvang plaatsvindt.

2. Kinderopvangtoeslag 2018: indexatie uurtarief
Het maximale uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt ontvangen gaat omhoog. Dit wordt in 2018 voor de gastouderopvang verhoogd naar € 5,91 per kind per uur (nu is dat nog € 5,75).
Bovenstaande wijziging is onder voorbehoud van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.

3. Kinder-EHBO
Van een aantal gastouders vervalt op 1 oktober 2017 het certificaat kinder-EHBO. Begin dit jaar heeft deze groep de herhaling gedaan. De verwachting is dat eind deze maand de verlengingscertificaten worden verstrekt.

4. Oudercommissie
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden van de oudercommissie. Samen met (tenminste) twee andere commissieleden komt u enkele malen per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang te bespreken. De commissie adviseert over zaken als: het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleidsplan, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen.
Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie dan kunt u dit kenbaar maken via het e-mailadres: info@friesekleintjes.nl.

Nieuwsbrief september 2017