Nieuwsbrief september 2018

1.       Kinderopvangtoeslag en tarieven 2019
2.      Dag van de leidster / gastouder
3.      Kinder-EHBO
4.      Aanpassing meldcode kindermishandeling
5.      Huisbezoeken najaar 2018
1.        Kinderopvangtoeslag en tarieven 2019
Het maximale uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag kunt ontvangen wordt in 2019 voor de gastouderopvang verhoogd naar € 6,15 per kind per uur (nu is dat nog € 5,91); een verhoging van iets meer dan 4% Daarnaast worden de toeslagpercentages per inkomenscategorie iets verhoogd. In overleg met de oudercommissie is besloten om de opvangtarieven mee te laten stijgen met deze verhoging. Over wat dit concreet voor u betekent, krijgt u vóór 1 oktober a.s. van ons persoonlijk bericht.

2.        Dag van de leidster / gastouder
Donderdag 20 september is het weer zover, de 3e donderdag van september en dat betekent de dag van de leidster. Op deze feestdag worden pedagogische medewerkers in de kinderopvang in het zonnetje gezet. De laatste jaren wordt deze dag door vraagouders ook veel gebruikt om gastouders een blijk van waardering te geven.

Gastouder zijn is een bijzonder en zeer waardevol vak. Bij gastouderbureau De Friese Kleintjes zijn we trots op onze gastouders en daarom willen we bij deze onze waardering uitspreken.

3.        Kinder-EHBO
Van een aantal gastouders vervalt op 1 oktober 2018 het certificaat kinder-EHBO. Begin dit jaar heeft deze groep de herhaling gedaan. De verwachting is dat eind deze maand de verlengingscertificaten worden verstrekt.

4.        Aanpassing meldcode kindermishandeling
Per 1 januari 2019 zal onze meldcode kindermishandeling een wijziging ondergaan. De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde, tevens laatste stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Momenteel biedt die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen.

De bovenstaande wijziging is besproken met onze oudercommissie. Zodra de nieuwe meldcode is vastgesteld, zullen we deze naar u als gast- en vraagouders sturen.

5.        Huisbezoeken najaar 2018
In de maanden september en oktober van dit jaar staan de jaarlijkse huisbezoeken bij de gastouder gepland. Friese Kleintjes maakt hiervoor een afspraak met de gastouder in de woning waar de opvang plaatsvindt.  

Nieuwsbrief september 2018