Veel gezinnen kiezen voor opvang binnen de familie en meestal via oma (of beppe). Dat is niet alleen praktisch – oma’s zijn vaak flexibel inzetbaar – maar vooral ook waardevol voor alle betrokken partijen; het zorgt voor een hechte, liefdevolle band tussen uw kind en hun oma.

Kinderopvangtoeslag ook voor oma
Wanneer oma over de juiste papieren beschikt – of bereid is deze te behalen – is het bovendien een volwaardige opvangvorm die gestimuleerd wordt door de overheid. Ook voor deze vorm van opvang kunt u namelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Door gebruik te maken van deze toeslag kunt u oma een mooie beloning geven zonder dat het u veel kost. Zie het onderstaande rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld
De berekening is gebaseerd op 2 kinderen die 2 dagen per week naar oma gaan. De hoogte van de toeslag is gebaseerd op een verzamelinkomen van € 40.000 van u als ouders.

Aantal opvanguren in totaal op jaarbasis 1692
Tarief gastouderopvang € 5,52
Bruto kosten € 9.339
Te ontvangen kinderopvangtoeslag € 7.628
Netto kosten voor u als ouders € 1.711
Bruto inkomsten gastouder € 8.211
Af te dragen belasting en premie zvw (uitgaande van 40%) € 3.284
Netto inkomsten gastouder € 4.927
Familievoordeel € 3.216


Voordat u recht heeft op dit voordeel, moet oma aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is het beschikken over het juiste diploma. Via de volgende link vindt u de volledige Diplomalijst Gastouders 2015.