In 2005 werd kinderopvangtoeslag beschikbaar gesteld voor gastouders. Vanaf dat moment groeide de branche enorm en de kosten voor de overheid stegen mee. De afgelopen jaren werden de regels aangescherpt en de toeslagtarieven werden naar beneden bijgesteld. Helaas gingen die maatregelen veelal ten koste van de goedwillende gastouder. Deze week presenteerde Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maatregelen die hij vanaf 2012 wil gaan nemen; een uitstekend pakket maatregelen omdat nu eindelijk de bijl wordt gezet in het werkelijke probleem; fraude en misbruik van de toeslag.

Zo wordt er vanaf 2012 een koppeling gemaakt tussen het aantal gewerkte uren en het aantal uren dat men kinderopvangtoeslag kan ontvangen. Deze maatregel zal voor gast- en vraagouders van Friese Kleintjes niet of nauwelijks een negatief effect hebben, omdat dit altijd al onze werkwijze is geweest. Verder waren er gevallen waarbij twee – daarvoor werkloze – gastouders op elkaars kinderen gingen passen. Beide stuurden daarvoor een factuur en de overheid leverde een bijdrage door middel van de kinderopvangtoeslag. Een zeer ongezonde situatie die vanaf 2012 niet meer zal voorkomen. Het zal u niet verbazen dat ook deze maatregel ons bureau en onze gastouders niet zal raken. Het volledige pakket aan maatregelen vindt u in deze brief van Minister Kamp: Brief aanpak misbruik kinderopvangtoeslag.

Alleen door dit soort maatregelen kan de kinderopvangtoeslag voor gastouders in de toekomst beschikbaar blijven.

Overheid gaat misbruik kinderopvangtoeslag aanpakken