Gastouderbureau Friese Kleintjes heeft een duidelijke visie op pedagogiek. Dit is vertaald naar een pedagogisch beleidsplan met als doel een dialoog tot stand te brengen tussen u en uw gastgezin waaruit afspraken over de opvang en opvoeding van uw kind ontstaan.

Concreet willen wij met ons pedagogisch beleidsplan twee zaken realiseren;

1.Wij leggen onderwerpen voor, waarover u wellicht afspraken wilt maken met uw gastouder. Zo verbeteren wij de samenwerking en communicatie tussen u en uw gastouder.
2.Door voorwaarden te stellen aan de leefomgeving van uw kind en tips te geven over opvoeding, wil Friese Kleintjes op positieve wijze bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.

Friese Kleintjes richt haar beleid op een vertrouwde omgeving voor het  kind bij de gastouder. Hierbij is het belangrijk dat  er regelmatig gesprekken worden  gevoerd tussen gastouder en ouders/verzorgers over de verzorging en opvoeding van het  kind.

Friese Kleintjes adviseert dit pedagogisch beleidsplan als leidraad daarbij aan te houden. Indien omstandigheden hier aanleiding toe  geven  kan dit beleidsplan aangevuld of verbeterd worden.

Download hier ons volledige pedagogische beleidsplan in PDF formaat.

Inhoudsopgave: (door op de link te klikken opent de pagina)

Hoofdstuk 1: Friese Kleintjes

1.1 Inleiding
1.2 Doelstelling en visie
1.3 Oudercommissie
1.4 Klachten

Hoofdstuk 2: Kind
2.1 Competenties
2.1.1 Waarborgen emotionele veiligheid
2.1.2 Ontwikkelen van sociale competenties
2.1.3 Overdracht van normen en waarden

Hoofdstuk 3: Opvangcriteria
3.1 Huisvesting en omgeving gastouder
3.2 Competenties gastouder
3.3 Maximale omvang en leeftijdsbouw stamgroepen