18 december 2017

In onze nieuwsbrief van november 2017 informeerden wij u over het Personenregister Kinderopvang. In het personenregister komen alle mensen die werken in de kinderopvang (onder andere gastouders en de volwassen huisgenoten) te staan. Inmiddels is er meer bekend over de nadere invulling.

Wij informeren u hieronder alvast over de hoofdlijnen:

Start inschrijving

Op 1 maart 2018 start de inschrijving in het register.

Wie

Elke gastouder en elke volwassen huisgenoot (indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt) moet zichzelf online inschrijven.

Hoe

De inschrijving geschiedt aan de hand van DigiD en aan de hand van de reeds in bezit zijnde Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG);

Kosten

De inschrijving is van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018 gratis. Daarna zijn de kosten EUR 12,00 per inschrijving.

Wat kan ik als gastouder nu al doen?

  1. Wij adviseren de gastouders (en volwassen huisgenoten) om een DigiD-code aan te vragen, voor zover u  deze nog niet heeft. Een DigiD-code vraagt u  aan via https://digid.nl/aanvragen.
  2. Ook verzoeken wij u om alvast te controleren of u uw eigen VOG in bezit heeft. Indien u in uw eigen woning opvang biedt, heeft u ook de VOG’s van eventuele volwassen huisgenoten nodig. Mocht u deze niet meer in uw bezit hebben dan horen wij het graag zodat we tijdig actie kunnen ondernemen.

 

Personenregister Kinderopvang