Vergoeding gastouder: gastouders bepalen bij Friese Kleintjes – eventueel in overleg met de vraagouders – hun eigen tarief. Wij kunnen elk gewenst tarief hanteren. Over het algemeen ligt de vergoeding voor de gastouder tussen € 4,80 en € 5,20 per kind per uur.

Bureauvergoeding:
Wij hanteren scherpe bureautarieven, die (ver) beneden het landelijk gemiddelde liggen. De bureauvergoeding is bij ons een vast maandelijks bedrag dat we van tevoren met u afspreken. De hoogte van de vergoeding wordt afgestemd op uw situatie. Wij hanteren geen inschrijfkosten of andere bijkomende kosten. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Vraag dan een vrijblijvende offerte.