Gastouders

Goed om te weten

hoe het werkt wanneer je gastouder bent of wilt zijn.

Er komt natuurlijk wel wat kijken wanneer je als gastouder of nanny aan de slag gaat. Je kunt hier allerlei praktische informatie vinden. 

 • Gastouderopvang

  Gastouderopvang bieden wij voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De opvang kan bij de gastouder thuis plaatsvinden maar ook opvang in het huis van de ouder behoort tot de mogelijkheden. Friese Kleintjes verzorgt de bemiddeling tussen ouders die opvang nodig hebben (vraagouders) en gastouders die deze kinderen willen opvangen.

   Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar gelijktijdig opvangen, waarvan: 

  • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar; 
  • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar; 
  • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. 

  Hierbij worden eigen aanwezige kinderen tot 10 jaar meegeteld. 

 • EHBO-certificaat

  Een EHBO-certificaat kan je behalen via erkende EHBO-opleiders.

  Wij hebben goede ervaringen met www.livis.nl en Kwant’s EHBO in Sneek, zie ook www.kwants5ehbo-bhv.nl . De kosten voor het behalen van het certificaat Kinder-EHBO variëren tussen de ca. 50 en 100 euro. Dit bedrag wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.  

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Elke gastouder of nanny, inwonende huisgenoten en structureel aanwezigen dienen voor aanvang van de opvang in het bezit te zijn van een VOG. Om deze aan te vragen stuurt Friese Kleintjes jou via de mail een link voor het aanvragen van de VOG.

  De gastouder of nanny en indien van toepassing de volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen, vragen de VOG digitaal aan. Binnen enkele weken (vaak al binnen een aantal werkdagen) ontvang je de VOG thuis per post. 

  De kosten voor het aanvragen van een VOG bedragen ca. 42 euro. 

 • Personen Register Kinderopvang (PRK)

  Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang.

  Inschrijven kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG moet zijn afgegeven voor de functieaspecten 84 en/of 86 en mag bij de inschrijving niet ouder zijn dan 2 maanden. Inschrijving in het PRK kost ca. € 12,-. Na de inschrijving kan jij als gastouder of nanny worden gekoppeld aan gastouderbureau Friese Kleintjes.

 • Veiligheid opvanglocatie

  Friese Kleintjes voert samen met de gastouder of nanny een Risico-Inventarisatie uit. Deze inventarisatie betreft de veiligheid en hygiëne in en rondom de woning waar de opvang gaat plaatsvinden.

  Samen worden er afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het plaatsen van stopcontactbeveiliging, traphekjes en/of rookmelders. Van deze check wordt een verslag en/of actieplan gemaakt. Deze inventarisatie wordt jaarlijks herhaald. 

 • Diploma

  Beschik je niet over het juiste diploma, maar wil je wel graag als gastouder aan het werk?

  Neem dan contact op met Friese Kleintjes. Wij kunnen jou verder informeren over de verschillende opleidingsmogelijkheden. 

 • Gastoudervergoeding

  Gastouders mogen zelf hun uurtarief bepalen. Een gangbaar tarief voor gastouders die opvang in hun eigen huis verzorgen, is een tarief tussen de € 5,80 en € 6,50 per kind per uur.

  Nanny’s die bij de ouder(s) thuis de opvang van kinderen verzorgen, onder de regeling ‘dienstverlening aan huis’ of als zzp’er,  bepalen zelf hun uurtarief maar ontvangen in ieder geval het minimum uurloon. Het minimum uurloon incl. vakantiegeld is per 1 januari 2023 vastgesteld op € 13,62 per uur.  

  Welk uurtarief jij als gastouder of nanny hanteert is afhankelijk van bijvoorbeeld jouw opleidingsniveau en werkervaring, de ligging en omvang van de opvanglocatie of  het bieden van extra diensten, zoals een ontwikkelingsstimuleringsprogramma.  

 • Uitbetaling gastoudervergoeding

  Het is wettelijk verplicht dat de betalingen via het gastouderbureau verlopen, Friese Kleintjes heeft een kassiersfunctie.

  De gastouder of nanny dient aan het einde van de opvangmaand de opvanguren in via het online urenregistratiesysteem Portabase. Friese Kleintjes factureert en incasseert de opvang- en bureaukosten aan de vraagouder achteraf, op of rond de 4e van de maand. Aansluitend wordt de gastoudervergoeding binnen 5 dagen aan de gastouder of nanny uitbetaald. 

   

 • Deskundigheidsbevordering

  Friese Kleintjes biedt de bij Friese Kleintjes aangesloten en gekoppelde gastouders en nanny ‘s de mogelijkheid mee te doen aan (online)scholing, inspiratieavonden en trainingen.

  Op deze manier heb jij als gastouder of nanny de mogelijkheid om te blijven werken aan jouw eigen ontwikkeling. Ook biedt het ruimte voor het gezellig ontmoeten van collega gastouders. 

 • Wettelijke eisen GGD

  De bij Friese Kleintjes aangesloten gastouders zijn geregistreerd, betrokken, deskundig en voldoen aan de wettelijke eisen.

  De GGD rapporten van onze gastouders zijn vindbaar op de website van het LRKDit houdt in dat onze gastouders na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente opgenomen zijn in het landelijk register kinderopvang. 

 • Urenregistratie Portabase

  Alle ouders en gastouders maken gebruik van het inlogportaal Portabase waarop de urenregistratie wordt bijgehouden.

  Alle ouders en gastouder maken gebruik van het inlogportaal Portabase waarop de urenregistratie wordt bijgehouden. Gastouders registreren hun uren in het urenportaal via smartphone, tablet of pc. Na akkoord van de vraagouders wordt de factuur automatisch klaargezet. 

Knutselkast

In de tuin van Anja, één van onze gastouders, staat een knutselkast waar kinderen met hun ouders regelmatig een nieuwe knutsel kunnen komen ophalen. Heel erg Corona-proof, creatief en ontzettend leuk! Zo blijven de kinderen – samen met hun ouders – erg leuk bezig én blijven zij betrokken met de gastouder. Ben jij ook op zoek naar leuke knutsels? Op onze activiteiten-pagina delen we ook allerlei tips en activiteiten voor jou en de kleintjes!