Jouw wensen

zijn voor ons heel belangrijk. Friese Kleintjes probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan die wensen. Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige manier van kinderopvang en kan daardoor tegemoet komen aan specifieke wensen van ouders en kinderen. Met alle ouders maken we afspraken op maat, die leggen we vast in de ‘plaatsingsovereenkomst’. Wij zorgen verder voor de juiste begeleiding zodat er een goede samenwerking ontstaat tussen jou en de gastouder.

Op zoek naar een gastouder?

Wanneer jij naar je werk gaat, is het fijn te weten dat je kinderen in vertrouwde handen zijn. Friese Kleintjes heeft een groot netwerk van gastouders en nanny’s in heel Friesland.

Onze gastouders en nanny’s zijn vakkundige, gediplomeerde en geregistreerde vakmensen die met enorm veel plezier kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar opvangen. Wil je weten of een gastouder bij jou past, neem dan contact met ons op en misschien maak je binnenkort wel kennis met je nieuwe gastouder via Friese Kleintjes! 

Gastouder of nanny

Gastouderopvang is een kleinschalige, flexibele vorm van opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De opvang kan bij de gastouder thuis plaatsvinden of in het huis van de ouder. In het laatste geval spreken wij van opvang verzorgd door een nanny. 

Goed om te weten

Hieronder vind je uitleg over de kosten, tarieven, etc.

Er komt natuurlijk wel wat kijken bij het aangaan van opvang via een gastouder of nanny. Je kunt hier allerlei praktische informatie vinden. 

 • Gastouderopvang

  Gastouderopvang bieden wij voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De opvang kan bij de gastouder thuis plaatsvinden maar ook opvang in het huis van de ouder behoort tot de mogelijkheden. Friese Kleintjes verzorgt de bemiddeling tussen ouders die opvang nodig hebben (vraagouders) en gastouders die deze kinderen willen opvangen.

   Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar gelijktijdig opvangen, waarvan: 

  • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar; 
  • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar; 
  • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. 

  Hierbij worden eigen aanwezige kinderen tot 10 jaar meegeteld. 

 • Facturatie en betaling

  Het is wettelijk verplicht dat de betalingen via het gastouderbureau verlopen, Friese Kleintjes heeft een kassiersfunctie

  De gastouder of nanny dient aan het einde van de opvangmaand de opvanguren in via het online urenregistratiesysteem Portabase. Friese Kleintjes factureert en incasseert de opvang- en bureaukosten aan de vraagouder achteraf, op of rond de 4e van de maand. Aansluitend wordt de gastoudervergoeding binnen 5 dagen aan de gastouder of nanny uitbetaald. 

 • Opvangkosten

  Het gemiddelde uurtarief is opgebouwd uit het tarief van uw gastouder en een deel bureaukosten.

  Een gangbaar tarief voor gastouders die opvang in hun eigen huis verzorgen ligt tussen de €5,80 en €6,50 per kind per uur.

  Nanny's die bij de ouder(s) thuis de opvang van kinderen verzorgen, onder de regeling 'dienstverlening aan huis' of als zzp-er, bepalen zelf hun uurtarief maar ontvangen in ieder geval het minimum uurloon. Als ouder betaal je de nanny een vast bedrag per uur ongeacht het aantal aanwezige (opvang)kinderen.

 • Borging kwaliteit

  Gastouderbureau Friese Kleintjes staat voor kwalitatieve goede gastouderopvang. Om deze kwaliteit te borgen en te versterken bezoeken de bemiddelingsmedewerkers de gastouders minimaal tweemaal per jaar. Tijdens deze bezoeken wordt jaarlijks de veiligheid en gezondheid rondom de opvanglocatie gecontroleerd en besproken en vindt er jaarlijks een voortgangsgesprek plaats.

  Gastouders aangesloten bij Friese Kleintjes wordt de mogelijkheid geboden mee te doen aan (online)scholing, inspiratieavonden en trainingen. Op deze manier hebben gastouders de mogelijkheid om te blijven werken aan hun eigen ontwikkeling. 

  Daarnaast nemen wij ieder jaar (telefonisch) contact op met de vraagouders om de opvang, welke wordt verzorgd door een bij Friese Kleintjes aangesloten gastouder, te evalueren. 

 • Kinderopvangtoeslag

  Als je als ouder werkt en je neemt opvang af via Friese Kleintjes (geregistreerd gastouderbureau), dan heb je als ouder recht op een tegemoetkoming in de kosten, de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is o.a. afhankelijk van het bruto gezinsinkomen.

  Ouders die opvang nodig hebben omdat zij deelnemen aan een verplichte inburgeringscursus, die een re-integratietraject volgen, studenten en gezinnen  met een sociaal medische indicatie hebben ook recht op kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen een kostenopgave van Friese Kleintjes, die zij nodig zijn bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.  

  Om na te gaan of je recht heeft op de kinderopvangtoeslag en de hoogte ervan, kun je contact opnemen met de belastingdienst via tel 0800-0543 of ga naar www.toeslagen.nl . Op deze site kun je ook een proefberekening maken.

 • Wettelijke eisen GGD

  De bij Friese Kleintjes aangesloten gastouders zijn geregistreerd, betrokken, deskundig en voldoen aan de wettelijke eisen.

  De GGD rapporten van onze gastouders zijn vindbaar op de website van het LRK. Dit houdt in dat onze gastouders na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente opgenomen zijn in het landelijk register kinderopvang. 

Pluchen diertjes

Kinderen hechten zich vaak aan een knuffel, het pluchen diertje gaat overal mee naartoe en mag absoluut niet in de wasmachine. Omdat hun knuffel er altijd is, geeft dit stukje stof een bepaalde vertrouwdheid. Jonge kinderen praten ook vaak tegen hun knuffel. Dat is heel normaal, speel gezellig mee met je kind. Deze week hebben we weer een activiteiten-tip geplaatst op onze site, deze keer gaat het over kinderen en knuffels. Aan welke knuffel is jouw kindje heel erg gehecht?