Nieuws

Maatregelen n.a.v. Lockdown

Vol spanning luisterden we gisteravond, 14 december 2020, naar de persconferentie van premier Rutte. De besmettingscijfers gaan de verkeerde kant op en het kabinet wil bewegingen en contactmomenten tot een minimum terugbrengen. Sluiting van onderwijs en kinderopvang draagt hier aan bij. Kinderopvang en scholen gaan dicht met ingang van woensdag 16 december 2020 tot 18 januari 2021.

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen  of als kinderen in een kwetsbare positie zitten. Tijdens de reguliere schooluren bieden de scholen noodopvang aan voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen die in een kwetsbare positie zitten.

 • Compensatie

  Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van gastouderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs (€6,27 in 2020 en € 6,49 in 2021).

  Deze compensatie geldt alleen over de uren waarvoor de kinderopvangtoeslag is aangevraagd bij de belastingdienst. Over de andere uren ontvangt u wel kinderopvangtoeslag maar geen compensatie. De compensatie is bedoeld voor alle ouders die gebruik maken van gastouderopvang ongeacht of zij wel of niet gebruik maken van de opvang gedurende deze periode.

 • Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage

  Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?

  Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen. 

  Wil je meer weten over dit onderwerp? In het document QA's tegemoetkoming eigen bijdrage kun je de meeste antwoorden op vragen vinden. 

   

 • Vragen over sluiting kinderopvang

  De kinderopvang is gelsoten tot en met ten minste 17 januari 2021. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten

  De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. 

  Vragen en antwoorden vind je in QA's sluiting kinderopvang

App voor kinderopvangtoeslag

De belastingdienst heeft een nieuwe kinderopvangtoeslag app.

Met deze app kunnen ouders eenvoudig informatie doorgeven die van invloed is op de hoogte van hun kinderopvangtoeslag. Zoals bijvoorbeeld een wijziging van het inkomen of in de opvanguren. Deze wijziging wordt meteen verwerkt en zo ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. De app is te downloaden in de App store (IPhone) of Google Play (Android).

 

Dag van de pedagogisch medewerker

Op 17 september jl. was het de dag van de pedagogisch medewerker, en daarmee ook de dag van de gastouder.

Op deze dag (altijd de 3e donderdag van september) worden alle pedagogisch medewerkers in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun inzet. Friese Kleintjes heeft hier ook aandacht aan besteed. Alle (actieve) gastouders hebben een aardigheidje via de post gekregen. We hebben het al vaak gezegd; het zijn rare tijden en het is helaas nog niet voorbij. Regels rondom Corona worden weer aangescherpt.

Regelmatig krijgen wij telefoontjes van ouders en gastouders met vragen; gastouders die zich afvragen of zij de opvang open mogen houden en ouders die niet meer zeker zijn van opvang als hun gastouder klachten heeft. Het voelt onnatuurlijk, de meeste gastouders willen niets liever dan gastvrij en flexibel zijn. Voor hen was het vaak erg ongemakkelijk, een paar maanden geleden, om alleen noodopvang te mogen verlenen aan ouders met een cruciaal beroep. De bereidheid van de ouders t.a.v. de gastouders om de rekeningen toch te betalen is erg gewaardeerd door hen. Ook de aankomende periode zal nog onzeker zijn.

Wij hopen van harte dat jullie goed en open met elkaar (en eventueel met ons) in gesprek blijven en samen zoeken naar de best haalbare oplossingen.